0641901919 office@balkanhelicopters.rs

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

PRUŽANJE USLUGA IZ VAZDUHA

PRUŽANJE USLUGA IZ VAZDUHA

AWC Balkan Helicopters je prvi helikopterski operater za pružanje usluga iz vazduha kako u zemlji tako i u okruženju, nastao je na bazi škole letenja, sada ATO-a Helimaster koja takođe predstavlja jedinstvenu organizaciju za obuku pilota u regionu i servisa za linijsko održavanje vazduhoplova do 2730kg pod istim nazivom.

Letački sastav čine iskusni i ambiciozni piloti spremni da odgovore na sve izazove koji se pred njih postavljaju. Svoje svakodnevne zadatke obavljaju u novoizgrađenim objektu sa helidromom koji se nalazi nadomak međunarodnog aerodroma Nikola Tesla u Beogradu.

Flotu čine helikopteri tipa Robinson R44 i R66, izuzetno pouzdane i veoma rasprostranjene mašine koje svoje izuzetne karakteristike svakodnevno demonstriraju širom sveta, na svim kontinentima i na svim geografskim širinama.

Posebna stvar koju treba istaći jesu specijalni odnosi koje imamo sa fabrikom helikoptera Robinson, kako u tehničkom smislu po pitanju održavanja tako i u letačkom smislu po pitanju eksploatacije helikoptera i naročito bezbednosti letenja. Svi piloti AWC Balkan Helicopters-a su pohađali kurseve bezbednosti letenja u fabrici i prošli neprocenjivu letačku obuku sa test pilotima proizvođača helikoptera Robinson.

AWC Balkanhelicopters je sertifikovan za sledeće usluge iz vazdušnog prostora:

  1. Reklamiranje iz vazduha

Predstavlja raznovrsne marketinško-propagandne aktivnosti u cilju skretanja pažnje, promocije i stavljanja akcenta na određeni događaj, aktivnost ili proizvod.

Usluge se kreću od izbacivanja letaka iz vazduha na određenom prostoru, preko brendiranja vazduhoplova do vuče reklama.

  1. Osmatranje iz vazduha

Osmatranje i javljanje je pun naziv usluge, predstavlja vizuelno osmatranje ili osmatranje različitim tehničkim sredstvima. Objekti osmatranja mogu biti razni; počevši od prostornih objekata(šume, specifične oblasti, zaštićeni parkovi i druga velika dobra), preko linijskih(brana, nasipa komunikacija, gasovoda, naftovoda, kanala, reka, puteva), do pojedinačnih objekata(tornjeva, brana, vodopada, vulkanskih kratera).

  1. Fotografsko snimanje

Predstavlja sve oblike fotografskog snimanja, snimanja filmova i izrade svih oblika video zapisa iz vazduha. Objekti fotografskog snimanja takođe mogu biti različiti a neki od njih su navedeni u predhodnim ovlašćenjima koje ima AWC Balkanhelikopters.

Dobrodošli u AWC Balkanhelicopters!