Škola Letenja

Helimaster , škola za obuku pilota helikoptera i aviona , osnovana je 20.04.2010.godine kao rezultat velike želje vazduhoplovnih entuzijasta , kao i narastajuće potrebe za obukom pilota helikoptera u ovo delu evrope.

Osnivač škole je Goran Krneta, profesionalni pilot helikoptera, instruktor letenja i opitni pilot.

Program obuke pilota helikoptera i aviona zasnovan je na zahtevima part FCL standardima čime pilotske dozvole stečene u helimaster-u čine prepoznatljivim u celoj Evropi .

Naš najvažniji cilj je da naši polaznici steknu znanja i veštine koje će im obezbediti najveći nivo bezbednosti prilikom upravljanja vazduhoplovima, a samim tim da postanu deo velike pilotske familije sveta. Škola okuplja tim iskusnih pilota helikoptera i aviona sa dugogodišnjim instruktorskim radom. Svi instruktori teorijske nastave i piloti pilotske škole “Helimaster” su visoko obrazovni kadar koji na najbolji način prenose svoja znanja i veštine našim studentima – pilotima.

Svim budućim studentima-pilotima pilotske škole “Helimaster” želimo da steknu svoje pilotske dozvole i prepuste se čarima osvajanja neba.

Vršimo obuku za sticanje sledećih dozvola:

- PPL(H) - Private Pilot Licence for Helicopter
- PPL(A) - Private Pilot Licence for Airplane
- CPL(H) - Modular Course for Helicopter
- CPL(A) - Modular Course for Airplane
-ATPL(H) theory - Modular Course for Helicopter
- FI(H) - Flight Instructor Rating for Helicopter
- FI(A) - Flight Instructor Rating for Airplane
- Type rating for Helicopter Robinson R44
- Type rating for Helicopter Robinson R66
- Night rating for Helicopter

Više informacija na www.helimasterserbia.rs