ensr+381 64 1901919 office@balkanhelicopters.rs

Uloguj se

Prijavi se

Kada napravite nalog, moći ćete da pratite status plaćanja i ostavljate ocene za ture koje ste obišli.
Korisničko ime*
Lozinka*
Potvrdi lozinku*
Ime*
Prezime*
E-mail*
Telefon*
Država*
* Pri otvaranju naloga podrazumeva se da ste saglasni sa uslovima koripćenja i izjavama o privatnosti.

Imate nalog?

Uloguj se
+381 64 1901919 office@balkanhelicopters.rs
ensr

Uloguj se

Prijavi se

Kada napravite nalog, moći ćete da pratite status plaćanja i ostavljate ocene za ture koje ste obišli.
Korisničko ime*
Lozinka*
Potvrdi lozinku*
Ime*
Prezime*
E-mail*
Telefon*
Država*
* Pri otvaranju naloga podrazumeva se da ste saglasni sa uslovima koripćenja i izjavama o privatnosti.

Imate nalog?

Uloguj se

Uslovi korišćenja

*Opšti uslovi

 1. Prilikom dolaska na let, potrebno je da pokažete svoju ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument.
 2. Predmeti koji mogu ugroziti bezbednost plovidbe, odnosno lica ili imovine u helikopteru, kao što su predmeti navedeni u Propisima o prevozu opasne robe, i koji su zabranjeni da se unose na let su:
  – Vatreno oružje (uključujući replike ili igračke)
  – Eksplozivi (vatrometi, rakete)
  – Gasovi (cilindri za kompresovani gas, suzavac)
  – Gasni uređaji
  – Zapaljivi materijali (benzin, lakša goriva, boje, razrađivači, šibice, upaljači)
  – Otrovi (pesticide, insekticidi)
  – Korozivi (baterije, žive)
  – Oštri predmeti, kao što su noževi.
 3. Radi veće udobnosti predlažemo da se ne unose krupni predmeti kao što su torbe i kaputi.
 4. Let možete rezervisati pozivom na broj +381641901919 ili upitom na e-mail: office@balkanhelicopters.rs. Let se smatra rezervisanim nakon uplate na račun Balkan Helicopters d.o.o. Moguće je plaćanje Visa, DinaCard, MasterCard i Maestro platnim karticama.
 5. Rok važenja vaučera je 6 meseci od momenta plaćanja/kupovine istog. U slučaju isteka vaučera, NIJE moguće iskoristiti uplaćeni let.
 6. Vaučeri se mogu produžiti na period od tri meseca uz dodatni trošak od 50 evra koji se plaća PRE isteka roka važenja vaučera. Nakon isteka naveden datuma na vaučeru, isti se NE MOŽE produžiti.
 7. Troškovi poklon vaučera se ne refundiraju. Prenosivi su ukoliko se pomeranje leta najavi najmanje 7 dana unapred.
 8. Poklon vaučeri se mogu nadograditi samo za let sa većom novčanom vrednošću.
 9. Rok važenja popust vaučera je 6 meseci od momenta plaćanja/kupovine istog.
 10. Popust vaučeri se mogu produžiti na period od tri meseca uz dodatni trošak od 20 evra koji se plaća pre isteka roka važenja vaučera.
 11. Troškovi popust vaučera se ne refundiraju. Prenosivi su ukoliko se pomeranje leta najavi najmanje 4 dana unapred.
 12. Putnici koji nisu uspeli da se pojave za potvrđeni let, učinili su putnu kartu/vaučer nevažećim, a prilikom otkaza na dan leta ne vrši se refundacija.
 13. Balkan Helicopters zadržava pravo da otkaže letove u kratkom roku zbog lošeg vremena i drugih uslova koji mogu uticati na bezbednost leta. U slučaju da Vaš let bude otkazan, putna karta/vaučer će ostati važeći, ali let mora biti pomeren na drugi dan ili Vam se vraća novac. Vaučeri koji se prvi put koriste u poslednjem mesecu važenja vaučera, u slučaju pomeranja leta, moći će da se iskoriste za pomereni let koji će se odviti do datuma isteka vaučera, osim ako se ne produži važenje istog.
 14. Zbog obima vazdušnog saobraćaja i/ili operativnih razloga, vreme poletanja i vreme letenja je okvirno.
 15. Svi panoramski letovi počinju i završavaju se na istoj lokaciji poletanja helikoptera.
 16. Putanja leta helikoptera može da varira usled vremenskih uslova i/ili zahteva kontrole letenja.
 17. U slučaju promene cene goriva vrši se doplata za gorivo na dan letenja (doplati podležu i i imaoci vaučera).
 18. Preduzimaju se sve mere predostrožnosti radi sigurnosti putnika. Balkan Helicopters ni pilot ne mogu biti odgovorni za gubitak, štetu ili povredu koja nije rezultat njihove nemarnosti.
 19. Kamere i druga fotografska oprema mogu se poneti sa sobom na let na sopstveni rizik.
 20. Ne preporučujemo letenje osobama koje boluju od epilepsije, trudnicama, osobama sa nedavnim povredama glave, osobama koje pate od nesvestice, paničnog poremećaja, visokog krvnog pritiska, problema sa leđima i srčanim problemima.
 21. Pilot po svom nahođenju može odbiti bilo koju osobu na let ukoliko sumnja da je osoba pod uticajem alkohola ili drugih opijata.
 22. Let je potrebno rezervisati minimum četiri dana Postoji mogućnost i rezervacije leta bez uplate, ali u tom slučaju ne garantujemo da će let biti realizovan u dogovoreno vreme.
 23. U slučaju otkazivanja leta, vraćamo novac u sledećem iznosu:
 • Tri dana ranije, 50% od uplaćenog iznosa
 • Dva dana ranije, 30% od uplaćenog iznosa
 • Jedan dan ranije, nema povraćaja novca
 1. Novac se u potpunosti vraća u slučaju:
 • Nepovoljne meteorološke situacije (smanjena vidljivost, pojava magle i jakih padavina kiše i snega, nista baza oblaka)
 • Bolesti pilota
 • Nemogućnost realizacije leta usled tehničkog kvara vazduhoplova
 • Nemogućnost realizacije leta usled ograničenja službe kontrole letenja
 1. U slučaju da posedujete vaučer, možete doplatiti do cene trajanja leta koji želite a koja je veća od trajanja naznačenog na vaučeru, na sam dan leta.
 2. Ograničenje ukupne težine u helikopteru zavisi od tipa helikoptera. Za helikopter Robinson R44 iznosi 255kg.
 3. Navedene cene su po turi za određeni tip helikoptera (osim ako nije drugačije naznačeno).
 4. Zavisno od tipa helikoptera, zavisi i maksimalni broj putnika. Helikopter Robinson R44 prima do 3 putnika.
 5. Deca mlađa od 10 godina moraju biti u pratnji odgovorne odrasle osobe koja takođe podleže regularnoj ceni karte.
 6. U cenu je uračunato osnovno osiguranje putnika.
 7. Navedene cene podrazumevaju iznajmljivanje helikoptera od momenta startovanja do momenta gašenja motora. Cena je ista bez obzira na broj ukrcanih putnika. (ukoliko nije drugačije naglašeno)
 8. U slučaju kada je letenje započeto za potrebe izvršenja usluge i dođe do prekida leta usled više sile (viša sila je prirodni događaj ili ljudska radnja koja se nije mogla predvideti ili sprečiti, a usled kojih je nastupila šteta, s tim da se ljudska radnja nije mogla pripisati u krivicu lica na koje bi inače padala odgovornost, kao npr: pogoršanje meteorološke situacije, naredbi kontrole letenja, itd), kao i drugih nepredvidivih situacija (mučnina putnika, strah, itd.), smatra se da je usluga u potpunosti izvršena.
 9. Neki Balkan Helicopters letovi se snimaju. Politika kompanije je da su svi snimci u vlasništvu Balkan Helicopters i da se oni mogu javno prikazivati u svrhe koje nisu predmet zloupotrebe. Ukoliko niste saglasni sa ovom tačkom, molimo da nam pismeno dostavite obaveštenje.

Izjava i dogovor u slučaju štetnog događaja

 1. Putnik/Putnica je u potpunosti upoznat/a i svestan/svesna da pilotiranje ili letenje helikopterom može biti veoma opasno. Upoznat/a je sa merama bezbednosti u toku pretpoletnog brifinga.
 2. Putnik/Putnica je upozoren/a da u toku leta helikoptera može doći do ŠTETNOG DOGAĐAJA pri čemu mogu biti ozbiljno povređen/a ili čak izgubiti život. Upozoren/a je da proces istrage udesa, utvđivanje činjenica, ustanovljavanje uzroka i odgovornosti, kao i da eventualni sudski spor može trajati godinama.
 3. Da bi izbegli gore navedeno, a da bi obezbedili nadokandu u slučaju štetnog događaja prilikom eventualnog ŠTETNOG DOGAĐAJA, Putnik/Putnica svojevoljno izjavljuje da, kako u svoje ime, tako i u ime svojih naslednika i u ime svih izdržavanih lica, oslobađa od bilo kakve materijalne, novčane, pravne i moralne odgovornosti ili krivice „Balkan helicopters“ d.o.o., vlasnike, zaposlene i pilote.
 4. Putnik/Putnica je saglasan/saglasna da mu/joj se u slučaju štetnog događaja isplati iznos sume osiguranja koja predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača po jednom štetnom događaju navedena u POLISI ZA OBAVEZNO OSIGURANJE VLASNIKA VAZDUHOPLOVA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA I PUTNICIMA za dotični vazduhoplov, i to navedeno u delu odgovornosti vlasnika za štete pričinjene putnicima (suma po putniku) BEZ OBZIRA NA UZROK UDESA.